Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
1

Legalny pobyt

Czy wiesz, że posiadanie WIZY, karty pobytu lub paszportu biometrycznego przez cudzoziemca NIE zawsze oznacza legalny pobyt?

2

Legalna praca

Czy wiesz, że oświadczenie z PUP, lub zezwolenie na pracę z UW, które uzyskasz dla cudzoziemca nie zawsze oznacza, że możesz go zatrudnić?

Legalne
Zatrudnienie

Firma Rowena zajmuje się fachowym doradztwem w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do współpracy.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia w Polsce

Wspieramy przedsiębiorców, którzy chcą wypłynąć na szerokie wody biznesu, poszerzając swoją kadrę o pracowników z zagranicy. Oferujemy nie tylko kompleksowy audyt wewnętrzny, ale także szkolenia dla działów HR oraz jednorazowe pośrednictwo w procesie rekrutacji.

Legalizacja pobytu w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę szeregu obowiązków. Jest zobligowany do poinformowania właściwych urzędów o podjęciu lub zakończeniu stosunku pracy cudzoziemca, w tym PUP oraz WUW. Pomagamy wypełnić stosowne wnioski i oświadczenia, a także czuwamy nad złożeniem ich w odpowiednim terminie. To nasze profesjonalne doradztwo pozwala pracodawcom uniknąć wysokich kar finansowych oraz zoptymalizować koszty w firmie.

Dbamy, aby legalizacja zatrudnienia cudzoziemców przebiegła sprawnie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, o czym świadczy imponująca liczba rekrutacji obcokrajowców przeprowadzonych zgodnie z prawem. Z naszej pomocy korzystają zarówno firmy, jak i cudzoziemcy starający się o podjęcie zatrudnienia w Polsce.

Oferujemy

Eksperci Roweny

Swietłana Walczak

Swietłana Walczak jest Prezesem i właścicielem grupy kapitałowej Rowena, która zajmuje się profesjonalnym doradztwem w legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także audytami wewnętrznymi i szkoleniami dla działów kadr / HR w przedsiębiorstwach zatrudniających obcokrajowców.

Posiada 15-letnie doświadczenie jako ekspert w branży.

Zasiada w Radzie Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan

Posługuje się wieloma językami: niemieckim, białoruskim, rosyjskim, polskim, angielskim

Jest Polką urodzoną na Białorusi- procedurę legalizacyjną zna z własnego doświadczenia.

Swoją pracę traktuje jako pasję.

Świadczy usługi na najwyższym poziomie, co potwierdzają liczne referencje.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy, zatrudniając cudzoziemców?

Zmniejszasz koszty zatrudnienia i poprawiasz wydajność, a my przejmujemy wszystkie formalności kadrowe oraz te związane z legalizacją pobytu.
Layer 1

Optymalizujemy
koszty
zatrudnienia

Ńëîé 1

Oszczędzamy
Twój czas

Ńëîé 1

Z nami unikniesz wysokich kar

Layer 2

Dajemy gwarancję prawidłowego zatrudnienia

Ńëîé 1

Zapewniamy
stabilność
zatrudnienia

Ńëîé 1

Zyskujesz
wydajnych i lojalnych
pracowników

Zaufali nam