Blog

1 rocznica projektu “Cudzoziemcy pod kontrolą”

To już rok odkąd nasz autorski program pomocowy dla firm pt. „Cudzoziemcy pod kontrolą” został wprowadzony w życie.

Projekt zakładał bezpłatne wsparcie dla firm zatrudniających cudzoziemców w kwestii legalizacji pobytu i pracy, poprzez indywidualne szkolenia dla działów HR oraz audyty teczek osobowych obcokrajowców.

Z projektu skorzystało 386 przedsiębiorstw z różnych branż rozmieszczonych w całej Polsce. Dzięki nam, udało się wychwycić bardzo dużo błędów wynikających z niewiedzy, które mogły skutkować karami finansowymi dla firm, a nawet deportacją cudzoziemców.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy bezpłatnie pomóc tak wielu osobom. Duże zainteresowanie projektem bardzo nas motywuje do dalszej pracy. Dzięki Wam wiemy, że to co robimy jest potrzebne i ważne. Dziękujemy! 😊