Audyt legalności pobytu

onas-oczekiwania

Czy wiesz, że legalny pobyt to nie to samo, co legalne zatrudnienie?

Przykład:

Firma A uzyskała oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o powierzeniu wykonywania pracy na 180 dni dla kandydata Oleksandra, który wjechał do kraju na paszporcie biometrycznym i rozpoczął pracę. Po 100 dniach jego pracy podczas kontroli Straży Granicznej pracownik zostaje deportowany, a firma otrzymuje 20 000 tysięcy kary.

tel-zespol

Chcesz zweryfikować, czy Twój kandydat do pracy ma uregulowany pobyt?