krok-pracownikow-1

Nasz zespół ekspertów stale podnosi swoje kompetencje, a wiedzę aktualizuje o najnowsze stanowiska urzędów i konsulatów. Przeprowadzamy profesjonalny wewnętrzny audyt legalności pobytu cudzoziemców. Oferujemy firmom profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie rekrutacji obcokrajowców.

Dzięki naszej doświadczonej kadrze legalizacja pobytu odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa. Pomagamy cudzoziemcom uzyskać stałe lub czasowe zezwolenia oraz oświadczenie o powierzeniu pracy. Informujemy pracodawców, jakimi dokumentami powinni dysponować ich pracownicy z zagranicy. Wśród nich znajduje się paszport biometryczny, wiza oraz odpowiednie wnioski z PUP i WUW.

Podczas audytu wewnętrznego w firmie, analizujemy dokumentację każdego pracownika i kandydata, a także konsultujemy z działem HR zgodne z prawem sposoby ich zatrudnienia. Dbamy o sprawny przebieg procesu rekrutacji, a także pomagamy wypełnić i złożyć stosowne wnioski.

onas-oczekiwania

Czy wiesz, że legalny pobyt to nie to samo, co legalne zatrudnienie?

Przykład:

Firma A uzyskała oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o powierzeniu wykonywania pracy na 180 dni dla kandydata Oleksandra, który wjechał do kraju na paszporcie biometrycznym i rozpoczął pracę. Po 100 dniach jego pracy podczas kontroli Straży Granicznej pracownik zostaje deportowany, a firma otrzymuje 20 000 tysięcy kary.

tel-zespol

Chcesz zweryfikować, czy Twój kandydat do pracy ma uregulowany pobyt?