krok-pracownikow-1

Zapewniamy pracodawcom kompleksowe wsparcie podczas rekrutacji obcokrajowców. Oferujemy także wewnętrzny audyt legalności zatrudnienia, podczas którego analizujemy dokumentację pracowników z zagranicy. Badamy jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami wyznaczonymi przez urzędy i konsulaty. Nasza kadra ekspertów pomaga wypełnić oraz złożyć stosowne wnioski, a także uzyskać niezbędne zezwolenia i oświadczenia. Z naszego profesjonalnego doradztwa korzystają zarówno firmy, jak i cudzoziemcy.

Warto pamiętać, że legalizacja zatrudnienia wymaga od obcokrajowca posiadania nie tylko ważnej karty pobytu, ale również wizy, paszportu biometrycznego, a także odpowiednich wniosków z PUP i WUW. Dzięki naszemu profesjonalnemu doradztwu pracodawcy unikają wysokich kar finansowych oraz usprawniają proces rekrutacji cudzoziemców.

Przeprowadzamy kompleksowe audyty wewnętrzne oraz organizujemy szkolenia dla działu HR. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci spełniali wszelkie wymogi prawne.

onas-oczekiwania

Czy wiesz, że nawet posiadając niezbędne oświadczenia i zezwolenia na pracę, możesz nielegalnie zatrudniać cudzoziemca?

Przykład:

Do firmy X przychodzi kandydat Ivan z ważną kartą pobytu. Firma myśli, że Ivan ma legalny pobyt (co potwierdza karta pobytu), oraz może go legalnie zatrudnić (ponieważ na karcie pobytu widnieje “Dostęp do Rynku Pracy”), więc podpisuje z kandydatem umowę. Podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy okazuje się, że firma zatrudnia pracownika nielegalnie, w wyniku czego otrzymuje karę finansową w wysokości 30 000 zł, a Ivan zostaje deportowany.

tel-zespol

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, na co zwrócić szczególną uwagę?