Blog

Dlaczego ważny jest audyt teczek osobowych cudzoziemców?

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie osób z zagranicy. Nie zawsze jednak dysponują odpowiednią wiedzą na temat obowiązujących procedur. Tymczasem w sytuacji uchybień prawnych, nawet tych wynikających z niedostatecznej znajomości przepisów, zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi grożą dotkliwe sankcje. Mowa tu o konsekwencjach finansowych, utracie wiarygodności, a nawet przymusowym powrocie do kraju pochodzenia.

Dlatego niezmiernie ważną kwestią pozostaje audyt teczek osobowych cudzoziemców. Pozwala on zweryfikować, czy w aktach znajdują się wszelkie wymagane prawem dokumenty oraz czy ich aktualność nie budzi żadnych zastrzeżeń. Profesjonalny audyt polega na sprawdzeniu zawartości teczek osobowych cudzoziemców pod kątem tytułów pobytowych, zezwoleń na pracę, poprawności zawartych umów. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, wdrażane są działania korygujące.

Wsparcie w sytuacji kontroli z urzędu

Audyt teczek osobowych cudzoziemców zapewnia zgodność z literą prawa, co w oczywisty sposób przekłada się na komfort psychiczny zarówno zatrudniających, jak i zatrudnianych. Pozwala również należycie przygotować się do kontroli z urzędu i uniknąć ewentualnych sankcji karnych.

Przeprowadzenie audytu najlepiej powierzyć specjalistom, zajmującym się na co dzień kwestiami związanymi z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce, na przykład firmie Rowena. Mogą Państwo wówczas liczyć na profesjonalizm, skrupulatność, szeroko zakrojoną analizę dokumentów, wypracowanie rozwiązań oraz zaproponowanie schematów działania w celu rozwiązania konkretnych problemów.

Audyt teczek osobowych cudzoziemców przyczynia się do zminimalizowania ryzyka popełnienia nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Chroni obydwie strony umowy przed zaistnieniem kłopotliwych sporów. Pozwala przejść wszelkie urzędowe kontrole z pozytywnym wynikiem. Trudno przecenić wagę prawidłowej weryfikacji teczek cudzoziemców. Wszystkich zainteresowanych usługą zapraszamy do współpracy z firmą Rowena.