Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy

W najprostszym ujęciu leasing pracowniczy polega na wynajęciu pracownika i oddelegowaniu go do pracy do wskazanego przez pracodawcę miejsca. Ideą takiego użyczenia jest uproszczenie i racjonalizacja zatrudnienia poprzez ograniczenie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika. Nasza firma zajmuje się wszystkimi sprawami formalnymi:

  • dokonuje złożenia dokumentów w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Pracy,
  • podpisuje umowy z pracownikami,
  • wypłaca wynagrodzenie,
  • rozwiązuje sprawy bieżące.

 

Przedsiębiorca korzystający z usług leasingu pracowniczego może skupić się tylko na pracy wykonywanej przez wynajętą kadrę. Za sprawę legalizacji pobytu pracowników ze Wschodu również odpowiada biuro pośrednictwa pracy.

 

Wynajem pracowników wykorzystuje się najczęściej w przedsiębiorstwach, w których praca w danym okresie produkcji może być sezonowa. Aby reagować na dynamicznie zmieniającą się koniunkturę, najłatwiejszym sposobem jest leasing pracowniczy, który pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie liczby pracowników bez długoterminowych zobowiązań.

Jesteś zainteresowany?
Przygotujemy specjalną ofertę dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami.

Olena Borowik
Olena Borowik - Przysiężna
Kierownik Biura
rekrutacja@rowena.pl
Swietlana Walczak
Swietlana Walczak
Prezes Zarządu
biuro@rowena.pl
Weronika Biłoszewska
Weronika Biłoszewska
Asystentka Zarządu
zarzad@rowena.pl
Weronika Biłoszewska
Daria Kimnatna
Specjalista ds. rekrutacji
rekrutacja@rowena.pl