Blog

PESEL dla cudzoziemca

Pomimo wielu lat korzystania ze świadczenia pracy przez obcokrajowców na terenie Polski, temat PESELU dla cudzoziemca nadal wywołuje wiele emocji.

Urzędy Skarbowe co roku domagają się numeru PESEL, w związku z wprowadzeniem do systemu i późniejszym rozliczeniem PIT-11.

Cudzoziemcy wjeżdżając do Polski, mają obowiązek meldunkowy, jednak najczęściej to firmy, dla których świadczą pracę, wynajmują mieszkania od właścicieli prywatnych na podstawie umowy najmu lub pokoje w hostelach pracowniczych na podstawie wystawionej faktury za doby.

Cudzoziemcy nie są w stanie zmusić nikogo do zameldowania ich ani zrobić tego samodzielnie bez posiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu w oryginale. Za brakiem meldunku idzie również brak nadanego automatycznie numeru PESEL.

Co więc zrobić w sytuacji w takiej sytuacji? Jest kilka możliwości.

Przedstawiamy je poniżej:

  • Nadanie numeru PESEL może się odbyć również na podstawie wskazania innej, konkretnie sprecyzowanej podstawy prawnej niż obowiązek meldunkowy. Wtedy należy udać się do urzędu gminy, na terenie której jest siedziba pracodawcy i tam złożyć wniosek z uzupełnioną podstawą prawną.
  • Jeśli cudzoziemiec aktualnie nie pracuje, lub jego pracodawca ma siedzibę za granicą Polski, powinien udać się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Leona Kruczkowskiego 2) i złożyć wniosek o nadanie nr PESEL.
  • Jeśli urząd skarbowy celem identyfikacji podatnika- cudzoziemca niemieszkającego w Polsce wymaga od niego numeru PESEL, to należy żądać od urzędu skarbowego podania podstawy prawnej takiego żądania.

Mamy nadzieję, że przedstawione sposoby radzenia sobie z problematycznym numerem PESEL dla cudzoziemców, ułatwiły Państwu drogę do osiągnięcia sukcesu.

Gdyby mimo wszystko nie udało się skutecznie rozwiązać kłopotu, zapraszam do kontaktu. Chętnie udzielimy konsultacji, a nawet pomożemy z dokumentacją.